Skip to content

HOTSPOT / Ako používať sociálne siete s múdrosťou?

20240202_165047_0001

Charakteristika podujatia

Workshop je zameraný na seniorov, ktorí chcú aktívne a múdro využívať Facebook, Instagram a Pinterest. Workshop zdôrazňuje bezpečné a pozitívne používanie sociálnych médií, poskytujúc účastníkom príležitosť objavovať nové záujmy a udržiavať pripojenie s rodinou. Workshop sa sústreďuje na dôležité aspekty, ako je ochrana súkromia, bezpečnosť a kritické myslenie pri online interakciách.

O lektorovi podujatia

Mgr. Michal Koricina, PhD. vyštudoval andragogiku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, kde sa venoval témam kultúrno-osvetovej edukácie a vzdelávaniu starších ľudí. Jeho kľúčovou témou sú digitálne zručnosti a ich využitie vo vzdelávaní a v každodennom živote. Absolvoval tiež viacero školení zameraných na nové trendy v oblasti digitálnych zručností a na vzdelávanie seniorov. Založil tiež občianske združenie Lifestarter, ktoré sa venuje rozvoju celoživotného učenia a stojí aj za úspešným projektom Učiaca sa Trnava.

Základné údaje

Termín konania 
12/04/2024 
Čas začiatku 
09:00 
Miesto realizácie 
Lifestarter, Kalinčiakova 47, Trnava 
Kontaktná adresa 
michal@lifestarter.sk 
Cena 
zadarmo 
Cieľové skupiny 
Seniori, Verejnosť 
Metódy 
Skupinová práca, Simulácia