Skip to content

Evolúcia moderného učiteľa

DSC_4562

Charakteristika podujatia

Inovačné vzdelávanie, ktorého cieľom je pomáhať pedagógom pri napájaní sa na aktuálnu kurikulárnu reformu, podporovať ich v hľadaní a presadzovaní ich myšlienok na vylepšenie práce v triede a mimo nej, a rozvinúť ich kompetencie súvisiace so zavádzaním moderných prístupov na školách. Originálne princípy moderného človeka navádzajú učiteľov na cestu odvahy, proaktivity, tímovosti, intuície, otvorenej mysle, vytrvalosti, trpezlivosti, vďačnosti a viery v seba a druhých.

O lektorovi podujatia

PaedDr. Jana Chynoradská
Stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou Inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja. PaedDr. Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru v rokoch 1993 – 1997 a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny. V rokoch 2000 – 2005 viedla ako dobrovoľníčka Dámsky klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR. Od roku 2000 stojí na čele HARMONY ACADEMY - akadémie medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí. Od roku 2020 je súčasťou projektu „Učiaca sa Trnava“, kde sa venuje rozvoju vzdelávaniu učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl. Napísala tri knihy, “Môžem, lebo je to môj život”, “Volím si, lebo je to môj život” a “9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!”

Základné údaje

Termín konania 
01/10/2024 
Čas začiatku 
15:00 
Miesto realizácie 
Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter 
Kontaktná adresa 
info@learnandlead.eu 
Cena 
190 EUR 
Cieľové skupiny 
Učitelia, Škola učiteľov 
Metódy 
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prípadová štúdia, Rolová hra, Simulácia, Reflexia