Skip to content

EDUpoint / OD PASIVITY K AKTIVITE: Ako prebudiť žiakov pomocou hier?

4 (1)

Charakteristika podujatia

Naučte sa v procese vyučovania využívať techniku gamifikácie, ktorá aplikuje herné prvky a herný dizajn v nehernom kontexte – teda za iným účelom ako je samotné hranie hry. Spoznajte ďalšie spôsoby, ako možno u žiakov prebudiť aktivitu, záujem a angažovanosť. Spoznajte tiež nové možnosti využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní. Počas workshopu nazrieme do teoretických princípov hier vo vzdelávaní, definujeme si hráčov = žiakov, na vlastnej koži si vyskúšame gamifikačné prvky vzdelávania,

O lektorovi podujatia

Mgr. Michal Koricina, PhD. Vyštudoval andragogiku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, kde sa venoval témam kultúrno-osvetovej edukácie a záujmového neformálneho vzdelávania. Založil občianske združenie Lifestarter, ktoré sa venuje rozvoju celoživotného učenia a stojí aj za úspešným projektom Učiaca sa Trnava. Vo vzdelávaní učiteľov vidí príležitosť ako pozitívne ovplyvniť školy na Slovensku, za kľúčovú považuje schopnosť motivácie študentov a rád pri vzdelávaní využíva aj digitálne technológie.

Základné údaje

Termín konania 
13/03/2024 
Čas začiatku 
16:00 
Miesto realizácie 
Lifestarter, Kalinčiakova 47, Trnava 
Kontaktná adresa 
edupoint@lifestarter.sk 
Cena 
zadarmo 
Cieľové skupiny 
Dospelí ľudia, Učitelia, Škola učiteľov 
Metódy 
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Skupinová práca