Skip to content

EDUpoint / Kompas kritického myslenia: Kritickým myslením učiteľa ku kritickému mysleniu žiakov

EDUpoint-TRNAVA.jpg

Charakteristika podujatia

Workshop sa zameriava na spoznanie možností rozvoja kritického myslenia učiteľov, aby mohli následne efektívne podporovať kritické myslenie svojich žiakov. Účastníci sa naučia nástroje a metódy, ktoré im pomôžu posilniť kritické myslenie vo svojich triedach, budovať analytické schopnosti a podporovať diskusie a riešenie problémov vo vzdelávacom prostredí. Vzdelávanie poskytne učiteľom príležitosť zdokonaliť svoje pedagogické schopnosti a prispeje k rozvoju kritického myslenia u ich študentov.

O lektorovi podujatia

Mgr. Bc. Zuzana Petriľáková Vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a študuje psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Učila na súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním. Absolvovala tiež akreditovaný vzdelávací program v oblasti práce s mládežou v téme kritického myslenia. V súčasnosti sa venuje problematike celoživotného vzdelávania a zameriava sa predovšetkým na aplikáciu psychologických poznatkov do každodenného života ľudí.

Základné údaje

Termín konania 
25/03/2024 
Čas začiatku 
16:00 
Miesto realizácie 
Lifestarter - komunitné vzdelávacie centrum - Kalinčiakova 47, Trnava 
Kontaktná adresa 
edupoint@lifestarter.sk 
Cena 
zadarmo 
Cieľové skupiny 
Učitelia 
Metódy 
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking)