fbpx Skip to content

Detská univerzita

D-UNI fb event-01

Charakteristika podujatia

Detská univerzita je spoločný projekt OZ Lifestarter, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity. Ide o denný detský tábor počas jedného týždňa v lete, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu. 

O lektorovi podujatia

Zážitkový vedecký program budú viesť odborní pracovníci fakúlt a katedier univerzít.

Základné údaje

Termín konania 
01/07/2024 
Čas začiatku 
08:00 
Miesto realizácie 
UCM, TRUNI 
Kontaktná adresa 
office@uciacasatrnava.sk 
Cena 
160 EUR 
Cieľové skupiny 
Deti, Mladí ľudia, Rodina 
Metódy 
Energizéry, Skupinová práca, Cvičenie