Učiaca sa Trnava by neexistovala, ak by nemala partnerov, ktorí sú kľúčovou súčasťou celého projektu. Chceli by sme vám aspoň niekoľkých z nich bližšie predstaviť a tým sa im zároveň poďakovať za ich participáciu na projekte. Ako prvého partnera predstavujeme Strednú odbornú školu dopravnú prostredníctvom krátkeho rozhovoru s jej riaditeľom, Ing. Petrom Papíkom.

Pán Papík, Stredná priemyselná škola dopravná je jedným z dôležitých partnerov Učiacej sa Trnavy. Ako zvládate aktuálnu pandemickú situáciu na vašej škole?

Napriek tomu, že máme podľa môjho názoru systém dištančného vzdelávania nastavený dobre – učíme plný rozvrh, učitelia v škole, študenti doma – tak dištančné vzdelávanie nikdy plnohodnotne nenahradí prezenčné. Ako zvyknem hovoriť paralelu pre odborné vzdelávanie, plávať sa ešte nikto dištančne nenaučil. Preto nás uzatvorenie školy 1.12.2021 nahnevalo, mali sme vtedy jedného pozitívneho študenta zo 665!

V čom vidíte posun počas vášho pôsobenia v pozícii riaditeľa školy v porovnaní s minulosťou?

Určite v digitalizácii a informačných technológiách, ktoré sa stávajú dominantnými aj vo vzdelávacom procese.

Vaša škola sa aktívne zapája do rôznych aktivít a súťaží ako napr. SHELL ECO MARATON. Vnímate, že tieto účasti pomáhajú škole sa viac zviditeľňovať?

Jednoznačne áno. Zapájame sa do súťaží z viacerých dôvodov. Aby sme zviditeľnili školu, ale to sa podarí až vtedy, keď v súťažiach uspejeme. Čiže ďalší dôvod je zapájať šikovných a aktívnych študentov do súťaží, kde sa môžu porovnať so študentami z iných škôl. Tvrdím, že my sme tu najmä preto, aby sme tým študentom, čo majú záujem na sebe pracovať, vytvárali podmienky pre ich odborný aj osobnostný rast.

Aké máte plány do budúcnosti na vašej škole? Chystáte sa niečo zmeniť alebo nové vybudovať?

Plánov je stále veľa, chceme napríklad zlepšiť vybavenie odborných učební, nadväzujeme spoluprácu i so školou v Českej republike, chceme ďalej rozvíjať spoluprácou s praxou. Plány máme aj na budovanie, ale to už záleží aj od podpory zriaďovateľa.

Aký máte názor na myšlienku Učiaceho sa mesta Trnava? Vidíte v tom budúcnosť a perspektívu?

Myšlienku Učiacej sa Trnavy plne podporujem, aj preto sa na jej aktivitách spolu s kolegami snažíme zúčastňovať. Za dôležité považujem zosieťovanie a spoluprácu vzdelávacích inštitúcii v meste a najmä podporu vzdelanosti, lebo tá je v každej dobe dôležitá.

V čom sa vy osobne potrebujete v tomto období vzdelávať?

Vzdelávanie považujem za celoživotný proces, momentálne ako riaditeľ sa potrebujem vzdelávať v manažérskej oblasti, ale aj vo svojom odbore sa musím udržiavať v kondícii.

Ako zvyčajne prežívate Vianočné sviatky? Máte nejaké špeciálne zvyky alebo tradície?

Najradšej v kruhu rodiny a najbližších, rád chodím aj medzi sviatkami do hôr, načerpať energiu, ale to zrejme vzhľadom na situáciu tento rok asi budem musieť vynechať.

Za rozhovor ďakuje Martin Pukanec Fotografie: archív PP

Recommended Posts