Skip to content

Stredná zdravotnícka škola

Vízia / motto

Učíme sa pre budúcnosť, učíme sa pre Vás

Naša činnosť

Jednotlivé študijné odbory budú realizovať aktivity/činnosti pre podporu zdravia verejnosti - účastníkov festivalu so zameraním na deti a seniorov.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

farmaceutický laborant: príprava čajov a farmaceutických výrobkov
praktická sestra: dentálna hygiena pre deti a seniorov
diplomovaný fyzioterapeut: škola chrbta, správne sedenie, zdvíhanie bremien, cviky a pohybové aktivity na spevnenie svalov
zdravotnícky laborant: technika odberu krvi na GP, okultné krvácanie, výterov na COVID - vyhodnocovanie, darcovstvo krvi

Zaradenie organizácie
stredná škola
Cieľové skupiny
deti
mládež
seniori
Oblasť pôsobenia
Trnavský okres
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Webová stránka: https://szstt.edupage.org/?

E-mailová adresa: ivanahostak@gmail.com

Instagram: https://instagram.com/zdravotka_trnava