Skip to content

Sokratov inštitút

Vízia / motto

Zmena je v tebe

Naša činnosť

Vzdelávame mladých lídrov, ktorí vo všetkých regiónoch spoločne s miestnymi rozbiehajú svoje verejnoprospešné projekty. Prispievajú k ochrane životného prostredia, vylepšujú verejné priestory, vzdelávajú a zbližujú rozdielne skupiny ľudí.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

1. Ročný vzdelávací program na podporu projektových a líderských zručností pre ľudí do 30 rokov
2. Sebarozvojový kurz Za obzor pre ľudí nad 30 rokov
3. Publikačná činnosť

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Ochrana klímy - podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom.

Kontakt

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Račianska 78
Bratislava
831 02

Webová stránka: https://www.sokratovinstitut.sk/

E-mailová adresa: dadova@zivica.sk

Telefónne číslo: 0907739502

Facebook: https://facebook.com/Sokratovinstitut

Instagram: https://instagram.com/sokratovinstitut