Skip to content

Smart footd

Vízia / motto

"Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sami sebe, pochopíte celý vesmír." Budha

Naša činnosť

Transformačná koučka
Moje meno je Lenka Majerová a som vaša koučka. Som odhodlaná prebudiť vo vás skrytú silu pre váš väčší úspech v živote. Moju podporu budete mať po celý čas. Keď sa rozhodnete odomknúť dvere novému životnému štýlu, nebude existovať už nič, čo by vás mohlo zastaviť. To, čo vás naučím, tým aj žijem.

Podporujem ľudí a firmy v celostnej, transformačnej premene. Som podporou pri konfrontácii s vlastnými obmedzujúcimi presvedčeniami, obmedzeniami, ktoré majú vo svojom podvedomí. Zameriavam sa na tieto kľúčové oblasti stravovanie, pohyb, myseľ, komunikácia, sebahodnota, sebaláska, strachy. Vediem svojich klientov k poznaniu a uvedomeniu si svojej vlastnej hodnoty a sebalásky. Rozvíjam ambicióznych ľudí na skutočných LÍDROV svojho života.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Osobnostná diagnostika Lumina Spark
Osobný rozvoj
Soft skills workshopy
Koučing - life, biznis
Terapia - formou koučingu, mentoringu a terapeutických techník
Funkčné výživové poradenstvo
Rehabilitačný pilates

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
firmy
komunity
mládež
seniori
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Trnava

Webová stránka: https://www.smartfootd.sk/

E-mailová adresa: footdsmart@gmail.com

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/zdraviejeciel/

Instagram: https://instagram.com/https://www.instagram.com/