Skip to content

Mysliteľňa

Vízia / motto

Rozvoj pre váš biznis

Naša činnosť

Mysliteľňa je výnimočný koncept rozvoja organizácií, tímov a jednotlivcov a súčasne aj fyzický, tvorivý priestor v Trnave. Mysliteľna je tím konzultantov (Jana Pozdechová, Veronika Lukáčová a Boris Lukáč) s rôznorodými bohatými skúsenosťami z pozícií vrcholového manažmentu a HR prostredia. U našich klientov riešime dlhodobé transformačné programy meniace spôsob, akým ľudia vnímajú seba a okolitý svet, ako myslia, konajú, dosahujú výsledky, a to nielen v tíme, ale v celej organizácii. Všetci členovia Mysliteľne sú lektori, facilitárori a kouči.

Naše hodnoty:
Ľudskosť: rešpekt k druhým a rešpekt samého k sebe.
Originalita a odvaha: sloboda inšpirácie z odlišností.
Radosť: hravé nachádzanie riešení a nadhľadu.
Fokus: pohoda a koncentrácia na kľúčové témy

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Naše aktivity:
Tréningy v oblasti soft skills - manažmentu, leadershipu, komunikácie a osobnostného rozvoja, zvládania náročných situácií, facililitáciu tímov. Zároveň disponujeme množstvom rôznorodých diagnostík na meranie potenciálu jednotlivca alebo tímov.
Individuálne aj tímové koučingy
HR poradenstvo a mentoring

V Trnave už dlhšiu dobu usporadúvame neformálne stretnutia HR komunity v trnavskom regione na podporu HR, zdielanie skúseností a inšpirácie s názvom. "Trnavské HR inšpirácie".

Medzi naše overené programy pre verejnosť patria:
Reštart manažéra – pre zážitkové osvojenie si manažérskych zručností
Z nevoľníka kráľom – program pre budovanie vnútorného leadershipu
Myslite s Mysliteľňou – pre každého, kto chce používať pri svojej práci zdravý rozum a účinné vzorce myslenia
Záchranná sieť - program pre podporu mentálneho zdravia


Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
firmy
komunity
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Dôstojná práca a ekonomický rast - podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Kollárova 17, 917 00 Trnava

Webová stránka: https://www.myslitelna.sk/

E-mailová adresa: jana.pozdechova@myslitelna.sk

Telefónne číslo: 0905 141818

Facebook: https://facebook.com/kouctrnava