Skip to content

MAKUKI atelier s.r.o.

Vízia / motto

Kreslenie z nás robí lepších ľudí a dokáže sa to naučiť každý.

MAKUKI atelier, miesto, kde zažiješ kurzy kresby, ktoré ťa zbavia strachu z prázdneho papiera a frustrácie z prvých výsledkov. V Makuki kreslíš bez zbytočných akademizmov a teórie.

Naša činnosť

V MAKUKI ateliéri zažiješ kurzy, ktoré ťa pohltia, naučia ťa kresliť a relaxovať s ceruzkou alebo štetcom v ruke. Len smelo do toho, rozkresli sa Trnava, bude to v pohode. V MAKUKI môže kresliť dospelý, dieťa, individuálne aj v skupine. Môžeš zažiť kreslenie v rannom MAKUKI aj na podvečerných kurzoch, ale aj zažiť parádny spoločný čas na kurze rodič + dieťa. Sleduj naše sociálne siete a dozvieš sa viac aj o vzdelávacích a zážitkových workshopoch v našom ateliéri.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

- kurzy kreslenia pre deti,
- kurzy kreslenia pre dospelých,
- kurz kreslenia rodič + dieťa = super strávený čas
- ranné MAKUKI
- individuálne hodiny kreslenia
- príprava na prijímacie skúšky na SŠ a VŠ
- realizácia workshopov, teambuildingov a vzdelávaní vo firmách

Zaradenie organizácie
voľný čas
Cieľové skupiny
deti
dospelí
firmy
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský okres
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

Štefánikova 3, Nádvorie, 917 01 Trnava

Webová stránka: https://www.makuki.sk/

E-mailová adresa: info@makuki.sk

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/makukiatelier

Instagram: https://instagram.com/MAKUKI atelier