Skip to content

Lifestarter

Vízia / motto

Pomáhame ľuďom rásť

Naša činnosť

Občianske združenie Lifestarter vzniklo v roku 2017, no jeho základný kolektív je aktívny už od roku 2012. V súčasnosti tím 12 členov a približne 25 dobrovoľníkov. Venujeme sa celoživotnému učeniu, neformálnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu učiteľov, voľnočasovým aktivitám a tiež organizácii kultúrnych podujatí. Naším hlavným cieľom je pomáhať ľuďom rásť po osobnostnej i profesijnej stránke a prispievať tak k ich rozvoju v každom veku.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Učiaca sa Trnava - projekt rozvoja celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta.
EDUpoint Trnava - pravidelné vzdelávacie podujatia (nielen) pre učiteľov z trnavského regiónu.
21 HRDINOV - vzdelávací program pre podnikavých študentov stredných škôl.
Učeniu niet konca - podcast o škole, celoživotnom učení a voľnom čase.
Večer talentov - projekt podpory mladých začínajúcich umelcov.

Zaradenie organizácie
kultúra
občianske združenie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
komunity
mládež
učitelia
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Udržateľné mestá a komunity - premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.

Kontakt

Občianske združenie Lifestarter
Ul. Ľ. Podjavorinskej 2545/20
917 01 Trnava
IČO: 50718274

Webová stránka: https://lifestarter.sk

E-mailová adresa: info@lifestarter.sk

Telefónne číslo: +421 907 103 601

Facebook: https://facebook.com//lifestarterSK

Instagram: https://instagram.com/lifestarter_sk