Skip to content

Learn & Lead Innovation, s. r. o.

Vízia / motto

Uč sa a veď!

Náš prístup spočíva v transformácii učiteľov a škôl na učiace sa organizácie, ktoré kladú dôraz na zavádzanie individuálneho prístupu zameraného na potreby človeka. Je potrebné, aby učiteľ pracoval na vlastnom rozvoji a zoznamoval sa s humanizujúcimi prístupmi, s novými technológiami a metódami. No nenechávame ho v tom samého. Učiteľ s dobrým zázemím dokáže byť flexibilný, otvorený novým prístupom, ktoré zlepšujú jeho spoluprácu v triede. To znamená veľký prínos pre žiakov, ale aj pre tím školy

Naša činnosť

Sme centrum inovácií, ktoré rozvíja koncept Learn and Lead, zameraný na rozvoj pedagógov, už od roku 2010. Naše projektové aktivity realizujeme na nadnárodnej úrovni, čím centrum získava prístup k najnovším trendom a priamo sa podieľa na ich vývoji a zavádzaní. V oblasti vzdelávania pedagógov a trénerov preto ponúkame školenia najvyššej úrovne.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Nosné myšlienky nášho konceptu

• Prístup zameraný na žiaka - jeho účinnosť potvrdzuje množstvo výskumov. Sú to najmä výskumy v oblasti neurovied skúmajúcich zákonitosti fungovania mozgu ako základu psychických procesov, a teda aj mechanizmy učenia sa.

• Koncept rozvoja Learn and Lead ( Uč sa a veď ) založený na 9 princípoch rozvoja tímovosti, odvahy, vytrvalosti, trpezlivosti, aktívneho prístupu, kreativity, intuitívnosti, otvorenosti v komunikácii a sebavedomí.

Myšlienka sebarozvoja Learn & Lead (Uč sa a veď) bola vyvinutá v mnohých projektoch Erasmus +. Aktuálne prebieha projekt Erasmus+: Upgrade with learner-centered approach (Pedagogický prístup zameraný na žiaka), ktorý sa venuje rozvoju kompetencií učiteľov a ich sebarozvoju za spolupráce 9 partnerov zo 6 krajín, na Pedagogickej fakulte Ružomberok (Slovensko) a Univerzite Tomáša Baťu, Fakulta manažmentu a ekonomiky, Zlín (Česká republika).

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

Learn & Lead Innovation, s. r. o.
Hlavná 7047/24
919 34 Biely Kostol

Webová stránka: http://learnandlead.eu/

E-mailová adresa: info@learnandlead.eu

Telefónne číslo: + 421 908 291 997, + 421 903 412 551