Skip to content

Komunitný montessori klub Slnečnica

Vízia / motto

Chceme byť vyhľadávanou montessori škôlkou a prvou základnou montessori školou v trnavskom kraji. Budeme šíriť osvetu o pozitívach montessori pedagogiky a benefitov jej využitia pre rôzne vekové kategórie klientov.

Naša činnosť

Komunitný montessori klub Slnečnica výchovno-vzdelávacou činnosťou vytvára nadštandardné podmienky pre osobnostný rozvoj mladej generácie a tým prispieva k výchove kriticky mysliacich, zodpovedne sa rozhodujúcich, samostatných a sebavedomých mladých ľudí orientujúcich sa v dynamicky vyvíjajúcej spoločnosti.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

realizácia výchovno-vzdelávacích a komunitných aktivít založených na montessori princípoch prostredníctvom:
- súkromnej materskej školy Slnečnica poskytujúcej starostlivosť o deti od 3-6 rokov
- vzdelávacej skupiny združujúcej domácich školákov vo veku od 6-12 rokov
- montessori herničiek pre deti od 2 rokov
- seminárov a vzdelávacích workshopov pre dospelých zameraných na rešpektujúcu výchovu a montessori vzdelávanie, podľa dopytu
- dobrovoľníctva

Zaradenie organizácie
občianske združenie
Cieľové skupiny
deti
dospelí
komunity
seniori
učitelia
znevýhodnení
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Ružindolská 4, 91700 Trnava

Webová stránka: https://slnecnica.eu/

E-mailová adresa: slnecnica@slnecnica.eu

Telefónne číslo: 0907743127