Skip to content

Kolégium Antona Neuwirtha

Vízia / motto

Pravda oslobodzuje, krása priťahuje, dobro víťazí.

Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.

Naša činnosť

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. V súčasnosti tvoríme univerzálne vzdelávacie programy pre deti, stredoškolákov, vysokoškolákov aj širokú verejnosť. Vychádzame zo skúseností z prvotriednych vzdelávacích inštitúcii, ktoré sa upriamujú na spoločné hľadanie odpovedí na veľké otázky. Nestaviame na prednáškach, ale dôraz kladieme na diskusné semináre a akademické eseje. Práve tie vyžadujú od študentov aktívny prístup k materiálom a k tvrdeniam, ktoré obsahujú.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

- študijno-formačný program internátneho typu pre študentov vysokých škôl
- online kurzy pre dospelých

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie - podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech trvalo udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Kontakt

Námestie Padlých hrdinov 7, P. O. Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji

Webová stránka: https://kolegium.org/

E-mailová adresa: info@kolegium.org

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/kolegium

Instagram: https://instagram.com/neuwirthcollegium