Skip to content

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Vízia / motto

Vieme, že výučba cudzích jazykov nie je len o jazyku. Je to o zážitku z procesu učenia sa, objavovania a rozvíjania osobnosti i spoločnosti, v ktorej človek žije. V dnešnej dobe je stále zložitejšie presadiť sa a človek musí podnikať kroky do neznáma, aby dosiahol úspech. To, čo nám dala škola, je len základ nevyhnutný na prežitie. Dôležité je neustále na sebe pracovať, rozvíjať sa a napredovať. Kto zastane, je na začiatku svojho úpadku.

Naša činnosť

Harmony Academy prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.
Vďaka medzinárodnej projektovej práci v oblasti rozvoja a inovácií vzdelávacích programov pre učiteľov, lektorov a manažérov jazykových škôl je Harmony hlavným koordinátorom inovácie Learn & Lead.
V rámci našej dlhodobej koncepcie zameranej na zvyšovanie povedomia a kvality jazykového vzdelávania sme od decembra 2012 členom Asociácie jazykových škôl, ktorej poslaním je orientovať zákazníka v procese výberu kvalitnej jazykovej školy, vytvorenie TOP subjektov v oblasti jazykového vzdelávania, ktoré dokážu túto oblasť ďalej rozvíjať a vzdelávanie personalistov v oblasti možností spolupráce s jazykovými školami.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

HARMONY JE VIAC NEŽ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Rozvoj organizácií
- Dlhodobo udržateľný rast a rozvoj organizácie dosahujeme zapojením kľúčových ľudí do tímu, čím dosahujeme synergiu v napredovaní.
Rozvoj osobnosti
- Záleží nám na tom, aby ľudia dokázala zúročiť svoje talenty a rozvinuli svoju osobnosť čo najlepšie. Podporujeme ich v ich raste a rozvoji.
Moderné nástroje
- Pracujeme s modernými nástrojmi, ktoré nám a vám uľahčujú prístup k informáciám, prepájajú a zefektívňujú proces učenia sa a spolupráce.
Inovujeme
- Kontinuálne sa vylepšujeme a podnecujeme okolie k akcii a rozvoju. Sme odvážni, tvoriví a proaktívni pre vylepšovanie života ľudí na našej planéte.
Angažujeme sa v Európskych projektoch pre zvyšovanie kvality vzdelávania.
- viac o projektoch https://www.harmony.sk/projects

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
deti
dospelí
firmy
mládež
seniori
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský okres
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Partnerstvá za ciele - posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Kontakt

HARMONY ACADEMY, s.r.o.
Hlavná 7047/24
919 34 Biely Kostol

Webová stránka: https://www.harmony.sk/

E-mailová adresa: info@harmony.sk

Telefónne číslo: + 421 907 786 197

Facebook: https://facebook.com/Harmony-Academy-150267831698061

Instagram: https://instagram.com/harmony_academy_sk/