Skip to content

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

Vízia / motto

Podpora rodinám a deťom

Naša činnosť

Sme sociálna služba pre rodiny s deťmi s ohrozeným alebo rizikovým vývinom. Pracujeme terénnou a ambulantnou formou - to znamená, že stretnutia sa uskutočňujú 1x za mesiac buď u nás v centre, alebo v prirodzenom prostredí dieťaťa (teda doma). Práve tu by som zdôraznila, že dlhodobé pozorovanie dieťaťa v domácom prostredí je veľkým benefitom, vďaka ktorému máme možnosť spoznávať dieťa inak, ako kdekoľvek inde.

Naša služba sa orientuje na podporu a sprevádzanie rodiny ako celku. Okrem poradenstva a stimulácie vývinu dieťaťa tiež organizujeme kurzy pre rodičov (Tréning rodičovských zručností - nárazovo 1-2x v priebehu roka), rôzne skupinové aktivity (letný tábor, artefiletické stretnutia pre súrodencov) a ak je to možné, usilujeme sa aj o sieťovanie rodín s podobným príbehom (napríklad prostredníctvom rodičovských skupiniek).

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

- Poradenstvo
- Stimulácia vývinu
- Kurzy
- Denný inkluzívny tábor
- Projekt Multi-in
a ďalšie

Zaradenie organizácie
nezisková organizácia
Cieľové skupiny
deti
dospelí
znevýhodnení
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Sídlo: Trhová 3, 917 01 Trnava
Kancelárie:
Mozartova 10, 917 08 Trnava
Františkánska 5, 917 01 Trnava

Webová stránka: http://cvitrnava.sk/

E-mailová adresa: info@cvitrnava.sk

Telefónne číslo: 0915 979 488

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/CVITrnava