Skip to content

Akadémia veľkých diel

Vízia / motto

Našou víziou sú charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

Naša činnosť

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

- kluby Akadémie veľkých diel na takmer 50 stredných školách po celom Slovensku
- metodické tréningy a edukačné semináre pre učiteľov

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
mládež
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji

Webová stránka: https://www.akademiavelkychdiel.sk/

E-mailová adresa: dobryden@akademiavelkychdiel.sk

Facebook: https://facebook.com/akademiavelkychdiel

Instagram: https://instagram.com/akademiavelkychdiel