Skip to content

ABCedu

Vízia / motto

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“
Charles Farrar Browne


Naša činnosť

Vydavateľstvo ABCedu aktívne podporuje vzdelanie na všetkých typoch škôl: základných, stredných aj vysokých. Pomáhame učiteľom, žiakom a študentom pedagogického smeru; zameriavame sa na inovatívne výučbové metódy a ich uplatnenie a propagáciu v pedagogickom procese.
Prinášame učebnice a učebné materiály, ktoré sú kľúčom k úspechom študenta, inšpiráciou a oporou pre učiteľa a zárukou spokojnosti pre rodiča.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Realizujeme semináre, webináre, aktualizačné vzdelávanie, spolupracujeme s materskými, základnými školami a strednými školami. V roku 2022 sme zorganizovali sme 60 vzdelávacích podujatí, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 2000 učiteľov, asistentov, vychovávateľov ŠKD zo základných, materských a stredných škôl. Spolupracujeme s regionálnymi centrami pre podporu učiteľov, MŠVVaŠ a ďalšími organizáciami. Prioritou je vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a spolupráca v rámci ekonomickej olympiády pre základné a stredné školy.

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
deti
dospelí
mládež
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský okres
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

ABCedu, a.s.
Košická 56
82108 Bratislava

Webová stránka: https://www.abcedu.sk

E-mailová adresa: info@abcedu.sk

Telefónne číslo: 0911 744 098

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/abcedu.sk

Instagram: https://instagram.com/abcedu_