TRNAVA – V pondelok 28.6. odštartoval projekt Učiaca sa Trnava prvým väčším podujatím. Jeho cieľom bolo sieťovanie a prepájanie vzdelávacích organizácií z Trnavy.

Približne 30 zástupcov vzdelávacích organizácií – škôl, univerzít, záujmových i voľnočasových inštitúcií – sa stretlo v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín za účelom bližšieho predstavenia svojich aktivít a zoznámenia sa s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania. „Dlhodobým problémom je, že hoci v Trnave pôsobí mnoho kvalitných vzdelávacích organizácií, často o svojich aktivitách nevedia, a tak jednoducho nespolupracujú,“ uvádza Michal Koricina, člen organizačného tímu Učiacej sa Trnavy. Ako ďalej hovorí, „jedným z cieľov projektu Učiaca sa Trnava je vzájomné prepájanie a spoločná propagácia organizácií, ktoré sa venujú rozvoju ľudí všetkých vekových kategórií v Trnave.“

Networking začal predstavením každého z účastníkov, pričom každý dostal príležitosť v krátkosti predstaviť aj organizáciu, ktorú zastupuje. Nasledovala prezentácia, počas ktorej sa účastníci dozvedeli viac o vízií a plánoch projektu Učiaca sa Trnava, ako aj o možnostiach zapojenia sa. Po otázkach a krátkej diskusii dostal priestor brainstorming v skupinách, počas ktorého účastníci pomenúvali problémy, výzvy pre vzdelávanie, s ktorými sa stretávajú v praxi, no diskutovali aj o nápadoch, riešeniach či inováciách, ktoré by pomohli zvýšiť kvalitu učenia (sa) v Trnave.

Počas celého stretnutia panovala príjemná atmosféra podporujúca spoluprácu a vytváranie nových kontaktov, čo je podľa organizátorov základ pre ďalšie fungovanie celého projektu. Povzbudzujúcim tiež je, že viacero z účastníkov sa rozhodlo zapojiť sa do aktivít projektu aj v ďalšom období.
Podobný networking je naplánovaný aj na jeseň, pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou zlepšovania prostredia pre učenie (sa) v Trnave a tiež pre tých, ktorí sa tentoraz nemohli zúčastniť.

Učiaca sa Trnava predstavuje projekt rozvoja celoživotného učenia (sa)  v Trnave, v rámci ktorého sa tvorí stratégia, vytvárajú sa spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami a pripravuje sa festival učenia (sa), ktorý bude v Trnave 22. októbra  2021. Organizačne projekt zastrešuje občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou Mesta Trnava a v spolupráci s partnermi, ako napríklad TTSK, Knižnica Juraj Fándlyho, Fakulta sociálnych vied UCM, Pedagogická fakulta TU, Nadácia Pontis, Stredná priemyselná škola dopravná, Centrum včasnej intervencie, Centrum voľného času, Academia Istropolitana Nova a ďalší.

Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke www.uciacasatrnava.sk.

Recommended Posts