Ako sa stať učiacim sa mestom / Webinár

Trnava je vďaka OZ Lifestarter od roku 2022 prvým slovenským mestom, ktoré bolo členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Nie je to však len o titule. Učiace sa mesto predstavuje celosvetovo uznávaný koncept stratégie, ako rozvíjať a podporovať celoživotné učenie na území mesta a spoluprácu rôznych aktérov pri dosahovaní spoločných cieľov.

Za necelé 3 roky fungovania projektu Učiaca sa Trnava sa podarilo zrealizovať výskum vzdelávacích organizácií, zorganizovať networkingy, konferencie a najmä vytvoriť funkčné projekty vychádzajúce z teórie kolektívneho dopadu. Škola učiteľov ponúka vzdelávacie aktivity pre pedagógov, Biznis point je zas zameraný na rozvoj zamestnancov a trendy firemného vzdelávania. Za účelom propagácie vzdelávacích aktivít sa každoročne organizuje Festival Učiaca sa Trnava, Týždeň celoživotného učenia a Medzinárodný deň vzdelávania. Aktivity tímu OZ Lifestarter boli ocenené v roku 2022 Cenou ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania.

Premýšľate, ako naštartovať učenie v každom veku vo vašom meste? Chceli by ste založiť projekt učiaceho sa mesta, no neviete ako začať? Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo je to kolektívny dopad a prečo je pre mesto dôležitý? Mali by ste záujem o spoluprácu s Trnavou?

Pripravili sme pre vás webinár, kde dostanete odpovede nielen na tieto otázky. Spolu s manažérom projektu Učiaca sa Trnava, Michalom Koricinom si prejdete dôležité míľniky pri vytváraní učiaceho sa mesta a bližšie spoznáte príbeh Učiacej sa Trnavy.
Priestor dostanú aj vaše otázky a tiež možnosti spolupráce s OZ Lifestarter.

Európska Mediálna Akadémia

Názov podujatia
Európska Mediálna Akadémia
Organizátor
Európsky Dialóg
Termín podujatia
23/04/2024
Čas začiatku podujatia
09:00
Miesto podujatia
Fakulta sociálnych vied UCM, Bučianska 4/A, Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
m.kmetova@europskydialog.eu
Charakteristika podujatia
V dobe, keď sú tie správne informácie a mediálna gramotnosť ešte viac žiaducimi pre kľúčové porozumenie a formovanie našej spoločnosti, Európsky Dialóg prichádza s ponukou unikátneho podujatia s názvom Európska mediálna akadémia na Slovensku, ktoré otvára svoje dvere pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o mediálnu tvorbu a európske témy. Tento nový vzdelávací projekt ponúka jedinečnú príležitosť pre 30 účastníkov z celého Slovenska, aby sa ponorili do sveta médií, zdokonalili svoje schopnosti.
Cieľová skupina
mladi-ludia, dospeli-ludia, Verejnosť
Link na viac informácií alebo registráciu
https://europskydialog.eu/2024/03/27/prvy-rocnik-europskej-medialnej-akademie-na-slovensku-stante-sa-jej-sucastou/
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
Európsky dialóg
Instagram
europskydialog
Odbornosť lektora
Lektormi akadémie budú členovia Európskeho dialógu, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z neformálneho vzdelávania, ale aj členovia kolektívu FMK UCM, ktorí budú viesť workshopy o podcastovej tvorbe, video tvorbe a písaní žurnalistických článkov, hosťom jedného workshopu bude aj vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na SK, ktorý pôsobil dlhé roky v Bruseli ako korešpondent.
Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Energizéry, Lámače ľadov (Ice-breaking), Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Trnavské večerné dialógy s Janou

Názov podujatia
Trnavské večerné dialógy s Janou
Organizátor
Learn & Lead Innovation, s.r.o., Katedra psychológie Filozofická fakulta TU v Trnave, Slovenský inštitút logoterapie
Termín podujatia
16/05/2024
Čas začiatku podujatia
18:00
Miesto podujatia
Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13/A, 91701 Trnava
Kontaktná e-mailová adresa
info@harmony.sk
Charakteristika podujatia
Cieľom Trnavských večerných dialógov s Janou je posilniť povedomie o potrebe rozvoja a starostlivosti o životy ľudí, ktorí sa ťažšie uplatňujú v dnešnej dobe či už v škole, práci alebo spoločenskom živote. Našim zámerom je prostredníctvom moderovaných diskusií zvýšiť povedomie laickej verejnosti o témy duševného zdravia. Večery moderuje Jana Chynoradská a jej hosťami sú odborníci z oblasti psychológie, filozofie a kultúry.

Cieľová skupina
deti, mladi-ludia, dospeli-ludia, Seniori, Rodina, Učitelia, Firmy, Verejnosť, Škola učiteľov, Biznis point
Link na viac informácií alebo registráciu
https://share.hsforms.com/17cfHgMXIRrOXr6HLJH3bOQ5fxfa
Cena v EUR
zadarmo
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://fb.me/e/57aJ9YVRf
Instagram
https://www.instagram.com/learnandlead_eu/
Odbornosť lektora
Odborné hosťky:
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie, špecificky téme šikanovania a existenciálnym témam. Má ukončenú špecializáciu v Poradenskej psychológii, absolvovala dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, krátkodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej terapii pre deti a adolescentov. V psychoterapeutickej praxi sa venuje problémom v medziľudských vzťahoch, zvládaniu náročných životných situácií, odkrývaniu hodnôt a zmyslu života.

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., pôsobí na Katedra filozofie FF TU v Trnave a tiež na Filozofickom ústave SAV, v.v.i. Zaoberá sa fenomenológiou a filozofickou antropológiou, a témam o výklade umeleckého diela, intersubjektivite a telesnosti.

Podujatie vedie:
PaedDr. Jana Chynoradská, stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Lámače ľadov (Ice-breaking), Diskusia, Prednáška, Reflexia
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Trnavské večerné dialógy s Janou spúšťame ako partnerský projekt troch organizácií, ktoré sa venujú témam duševného zdravia vo svojom poslaní. Našim zámerom je kontinuálne zvyšovať povedomie o potrebe starostlivosti o ľudí a rodinných príslušníkov tých, ktorí trpia duševnými chorobami a pomáhať im v úspešnom vyrovnávaní sa s ich životnými príbehmi a napomáhať im zvládnuť úskalia, cez ktoré prechádzajú. Podujatia sa budú uskutočňovať v periodickom opakovaní a budú sa venovať témam, ktoré budú vychádzať z potrieb našich účastníkov.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim

Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"

Názov podujatia
Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"
Organizátor
Mgr. Jana Pozdechová
Termín podujatia
15/05/2024
Čas začiatku podujatia
16:00
Miesto podujatia
Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín
Kontaktná e-mailová adresa
info@janapozdech.sk
Charakteristika podujatia
Podujatie je určené všetkým ženám v trnavskom regióne, ktoré chcú pracovať na svojom rozvoji , sebadôvere a osobnej spokojnosti.
Konferecia je zostavená z 3 hlavných častí : Prednáška o tom, ako náš postoj vplývajú historické súvislosti, kultúrne normy a osobné nastavenia; panelová diskusia s inšpiratívnymi a úspešnými ženami a na záver krátka workshopová aktivita, pomocou ktorej si uvedomíme svoje vnútorné zdroje a silné stránky.
.
Cieľová skupina
mladi-ludia, dospeli-ludia, Verejnosť
Link na viac informácií alebo registráciu
https://fb.me/e/4loGocRlx
Cena v EUR
25,- eur
Prezentačný obrázok
Sociálne siete
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557664678586
Instagram
https://www.instagram.com/zeny_sebe?igsh=d293bThjYmgwcmx0&utm_source=qr
Odbornosť lektora
Mgr. Jana Pozdechová – Kouč, Mentor a tréner soft skills zručností, certifikovaný practitioner osobnostnej diagnostiky LUMINA a NLP Master Practitioner; skoro 20 rokov práce v oblasti ľudských zdrojov, pracuje s s tímami aj jednotlivcami, venuje sa oblasti vedenia ľudí, komunikácie, osobného leadershipu a podpore žien v posilnovaní ich sebadôvery.

Mgr. Dagmar Kéryová – Biznis&Leadership koučka. Viac ako 25 rokov pôsobí v biznise, z toho 15 rokov sa venuje témam vedenia ľudí a organizácií, manažmentu zmien a rozvoja talentov manažérov a lídrov v korporáciách ale aj v malých a stredných firmách a samosprávach.

Aké prvky neformálneho vzdelávania využijete?
Diskusia, Cvičenie, Prednáška
Ako podporíte rozvoj učiacej sa komunity?
Budú využité nejaké skupinové aktivity?
Budete s účastníkmi pracovať aj ďalej?
Zámerom je realizovať aktivity a stretnutia žien pravidelne 2X do roka pre podporu ich rastu a rozvoja a budovania komunity.
Súhlasím s návštevou zástupcov projektu Učiaca sa Trnava
suhlasim