Cena ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania 2022 putuje do Učiacej sa Trnavy

ňa 6.12.2022 v Grandhoteli Starý Smokovec sa uskutočnila Konferencia EPALE 2022 – Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia a zástupkyne v oblasti vzdelávania dospelých z celého Slovenska. 

V úvode konferencie sa prihovoril riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), Ing. Branislav Hadár, pričom podujatie pozostávalo z troch blokov. V prvom bloku bol predstavený súčasný vývoj vzdelávania dospelých na Slovensku a aktuálne výzvy pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Kouč a lektor Matúš Jarečný zo SUVko Coaching priblížil zas nové trendy vo vzdelávaní dospelých. Druhá časť podujatia bola venovaná workshopom, v rámci ktorých si účastníci mohli vybrať  z dvoch tém: „Prečo nie sú nové formy  vzdelávania len o zmene zručností?“ pod vedením lektorky Ľubice Takáčovej (Life-Up) a  “Iniciatívy EÚ na podporu vzdelávania dospelých – EPALE, Erasmus+”, ktorý viedol Roman Staník z Erasmus+ a tím EPALE.

V záverečnej časti podujatia prebehlo slávnostné odovzdanie ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je udeľovaná od roku 2018. Zástupcovia ŠIOV odovzdali túto cenu občianskemu združeniu Lifestarter, a to najmä za projekt Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Mesto Trnava stalo prvým slovenským mestom zapísaným do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Pred samotným odovzdaním ceny sa zúčastneným prostredníctvom videa prihovoril RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR so slovami: „Dnešná konferencia navyše nie je len bežnou konferenciou. Vraciame sa ňou k oceňovaniu tých, ktorí sa svojou prácou pričinili o rozvoj celoživotného vzdelávania na Slovensku, ktoré prerušila pandémia Covid 19. Preto som rád, že dnes ocenená organizácia a výsledky jej práce, ktoré sú hodné našej pozornosti presahujú hranice Slovenska. Dámy a páni je mi cťou oznámiť vám, že cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  za prínos celoživotnému vzdelávaniu za rok 2022 získalo občianske združenie  Lifestarter pod vedením výkonného riaditeľa Michala Koricinu.” 

V krátkom poďakovaní za ocenenie Michal Koricina uviedol, že “členstvo v medzinárodnej sieti učiacich sa miest ani ocenenie ministerstva nemá byť vrchol projektu, ale naopak je to len začiatok príbehu učiaceho sa mesta.” Podľa jeho slov je pre úspech Učiacej sa Trnavy nevyhnutná spolupráca a nadviazanie nových partnerstiev i na medzinárodnej úrovni. 

Projekt Učiaca sa Trnava od roku 2020 zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a jeho cieľom je prispieť k rozvoju celoživotného učenia sa, lepšiemu prepojeniu vzdelávacích organizácií a k vyššej spoločenskej hodnote učenia sa v každom veku. Viac o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk

mk, mk, nch

TEDA na škole predstavila Kúzelnú fyziku

Vo štvrtok 24. novembra sa na Základnej škole Vančurovej v Trnave uskutočnilo dopoludnie, ktoré mohli žiaci zažiť vďaka Učiacej sa Trnave.

Prostredníctvom formátu „TEDA – trnavská veda“ sa Učiaca sa Trnava snaží propagovať a popularizovať vedu a výskum laickej verejnosti aj žiakom na základných a stredných školách. Tentokrát sa v rámci programu pre šiestakov predstavila Kúzelná fyzika. Žiaci tak prostredníctvom rôznych pokusov a zábavných príbehov mohli viac nahliadnuť do sveta fyziky a zároveň si viacero vecí mohli sami vyskúšať.
Žiaci aj zúčastnení pedagógovia program hodnotili pozitívne, keďže počas celého dopoludnia panovala uvoľnená a radostná atmosféra.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo vďaka projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Podujatie bolo tiež podporené z dotácie rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií o aktivitách Učiacej sa Trnavy môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke: uciacasatrnava.sk.

Diskusné fórum učiteľov prinieslo podnety pre Školu učiteľov

Približne 25 učiteľov z Trnavy, ale aj okolitých dedín sa vo štvrtok 1. decembra stretlo v priestoroch Základnej školy na Námestí SUT v Trnave, aby spolu hovorili o potrebách a výzvach ich škôl.

Stretnutie otvorila líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy Jana Chynoradská z Harmony Academy, ktorá predstavila myšlienku dôležitosti vzájomného dialógu pri zmenách v školstve. Koncept pripravovaného projektu Škola učiteľov následne predstavil Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, ktorý spomenul aj možnosti, ktoré by mala Škola učiteľov ponúkať učiteľom z regiónu. Podľa jeho slov by malo v Trnave vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú pre učiteľov zadarmo a tiež projektov, podporujúcich profesijný rozvoj pedagógov. Škola učiteľov taktiež ponúkne možnosť medzinárodnej mobility – učitelia z Trnavy  tak budú môcť vycestovať a získať pre svoju prácu inšpirácie v zahraničí.

Tažiskovú časť stretnutia tvorila diskusia v menších skupinách, pri ktorej účastníci pomenúvali aktuálne  problémy a zároveň očakávania od projektu Školy učiteľov, ktoré v závere stretnutia prezentovali. Počas celého fóra panovala medzi prítomnými dynamická a tvorivá atmosféra.

Diskusné fórum sa uskutoční ešte jeden krát, a to v utorok 17. januára 2023 od 14.00 do 15.30 hodiny takisto na ZŠ na Námestí SUT v Trnave. Záujemcovia – učitelia, riaditelia škôl i fanúšikovia vzdelávania – sa môžu prihlásiť prostredníctvom tohto formulára

Výstupy oboch diskusných fór budú kľúčovým materiálom pri príprave projektov v rámci Školy učiteľov.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Viac o projekte je možné nájsť na stránke: uciacasatrnava.sk.