Pripravili sme manuál „Byť zdravý a v pohode“

Celý tento rok sa naše aktivity niesli v znamení “Byť zdravý a v pohode”. 💪🏻🌷 Koučka Jana Pozdechová z Mysliteľne a psychologička Mária Dědová zo Slovenského inštitútu logoterapie – SILOE a Katedry psychológie FF TU, si pre vás v závere roka pripravili užitočný manuál na podporu duševného zdravia. Jednoduchý manuál ponúka tipy na zlepšenie vzťahov, zamyslenie sa nad životnými hodnotami, ale aj možnosti na voľnočasové aktivity. Manuál si môžete stiahnuť nižšie.

Učiaca sa Trnava hostila regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých

V stredu 23. novembra sa v priestoroch Trnavskej univerzity uskutočnil Regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých, ktorý organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v spolupráci s občianskym združením Lifestarter.

Stretnutie otvoril krátkym príhovorom Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, manažér projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zároveň predstavil úspechy a doterajšie aktivity projektu, ktorý stojí tiež za prijatím Trnavy do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. Zrealizovaný výskum edukačných iniciatív prezentoval Martin Brestovanský, zastupujúci Výskumný tím Učiacej sa Trnavy, pričom predstavil aj novú online mapu učiaceho sa mesta, v ktorej figuruje viac ako 120 skúmaných vzdelávacích organizácií.
Diskusia pri okrúhlom stole pokračovala príspevkom prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára o aktuálnej Strategii celoživotného vzdelávania a poradenstva SR a jej implementácii v rozmanitých podmienkach. Plodnou súčasťou bol tiež príspevok Romana Saníka z Národnej agentúry programu Erasmus+, ktorý poukázal na možnosti zapojenia sa do programu pre školy a organizácie z Trnavy.

Záverečnú otvorenú diskusiu zhodnotili účastníci ako efektívnu, pričom sa zhodli, že spolupráca pri zmenách v školstve i vzdelávaní dospelých je kľúčová.

Učitelia majú príležitosť zapojiť sa do diskusie o zmenách vo vzdelávaní

Projekt Učiaca sa Trnava organizuje počas decembra a januára dve diskusné fóra, ktoré sú určené pre všetky učiteľky, učiteľov, riaditeľov škôl a ostatnú verejnosť podporujúcu vzdelávanie v trnavskom regióne. Cieľom je hľadať spoločné riešenia na zlepšenie vzdelávania a predstaviť tvorbu Školy učiteľov. 

Cieľom diskusných fór je prostredníctvom tvorivých dialógov so všetkými účastníkmi podujatia prispieť k rozšíreniu povedomia o aktuálne vznikajúcej Škole učiteľov. Problémy a výzvy, ktorým musí školstvo v trnavskom regióne za posledné obdobie čeliť, môžu byť spoločným odrazovým mostíkom v ich riešení a do diskusných fór sa môžu zapojiť nielen aktéri a aktérky pôsobiaci v Trnave, ale aj v celom regióne. Účastníčky a účastníci podujatia budú mať príležitosť pomenovať, čo ich na slovenskom školstve najviac trápi, ktorá časť práce je nad ich sily a zároveň zdieľať svoje nápady na zlepšenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu. Diskusné fóra sú príležitosťou pre ľudí, ktorí v školstve začínajú pracovať a majú množstvo nápadov, ale aj pre ľudí, ktorí v školstve pracujú dlhé roky a na vzdelávanie nazerajú zo skúsenejšej perspektívy. Do spoločného dialógu sa môžu zapojiť nielen učiteľky materských škôl, ale aj učitelia základných, stredných či vysokých škôl, ako aj ich riaditelia, dekani a iní aktéri pôsobiaci vo vzdelávacích organizáciách či inštitúciách. Iba spoločnou diskusiou dokážeme pomôcť skvalitniť vzdelávanie v regióne a zároveň podporiť zámer vznikajúcej Školy učiteľov, ktorá je tvorená v spolupráci s vybranými vzdelávacími organizáciami. 

Diskusné fóra sa budú konať v priestoroch Základnej školy na Námestí slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave a prvé z nich sa bude konať už vo štvrtok 1. decembra 2022 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod. Druhé fórum sa uskutoční v rovnakom čase v utorok 17. januára 2023. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia na nasledujúcom linku: http://bitly.ws/x9f3

Organizátorom diskusných fór, ako aj vznikajúcej Školy učiteľov je projekt Učiaca sa Trnava, ktorý ešte v roku 2020 vytvorilo OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a množstvom ďalších podporovateľov. Viac o aktivitách Učiacej sa Trnavy a jej budúcnosti sa dozviete na sociálnych sieťach a webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Galavečerom Učenie spája sme oslávili titul učiaceho sa mesta

V utorok 22. novembra sa v priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave odohral slávnostný galavečer s názvom Učenie spája. Podujatie bolo oslavou získania titulu Trnavy, ktorá sa stala prvým slovenským mestom patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

V úvode predniesla príhovor Viera Grigovázástupkyňa slovenskej komisie UNESCO, ktorá verí, že Trnava sa stane inšpiráciou aj pre ostatné slovenské mestá s potenciálom zapojenia sa do globálnej siete učiacich sa miest po celom svete. Počas večera sa hostky a hostia mohli dozvedieť viac o projekte Učiaca sa Trnava a jeho aktivitách aj prostredníctvom diskusií moderovaných Martinom Chynoranským, v ktorých sa predstavili členovia celého tímu vrátane dobrovoľníkov.

Program galavečera vyplnili aj hudobné vystúpenia dievčenského tria Dominiky, Lucie a Kataríny„Galavečer bol akýmsi vyvrcholením všetkých aktivít Učiacej sa Trnavy, ktoré sa tento rok podarilo zrealizovať. V mene projektu sme týmto spôsobom chceli poďakovať všetkým zapojeným partnerom, bez ktorých by sa Trnava len ťažko stala učiacim sa mestom. Chcem apelovať aj na ostatné vzdelávacie organizácie a inštitúcie, aby sa nám neváhali ozvať a nadviazať spoluprácu, pretože iba tak dokážeme vytvoriť priaznivé prostredie pre vzdelávanie všetkých obyvateľov mesta“, uviedol Michal Koricina, výkonný manažér projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo okrem mesta Trnava pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Učiace sa mestá majú predovšetkým prepájať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájať do procesu tvorby zmien dôležitých aktérov z oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy. Nadväzovanie nových partnerstiev a spoluprác na regionálnej, štátnej i medzinárodnej úrovni môže výrazne podporiť kvalitu školstva nielen v Trnave, ale aj na celom Slovensku. Diskusie prebiehajúce počas celého večera boli smerované k výzvam a riešeniam, ktoré budú viesť ku kolektívnemu dopadu na celú spoločnosť.

Organizátorom galavečera Učenie spája a iniciátorom zmien vo vzdelávaní je projekt Učiaca sa Trnava, ktorý ešte v roku 2020 vytvorilo OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a množstvom ďalších podporovateľov. Viac o aktivitách Učiacej sa Trnavy a jej budúcnosti, sa dozviete na sociálnych sieťach a webovej stránke uciacasatrnava.sk

Úspechy Učiacej sa Trnavy oslávime na galavečeri Učenie spája

Za posledný rok sa toho v rámci projektu Učiaca sa Trnava udialo naozaj veľa. Zorganizovali sme konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo množstvo dôležitých ľudí pracujúcich vo vzdelávaní. 🧑‍🏫Vytvorili sme event TEDA – trnavská veda, kde sme pozvali vedcov z oblasti astrofyziky, neuropsychológie či marketingu. 🔬Na jeseň sme pripravili pre malých aj veľkých festival Učiaca sa Trnava, a to priamo na pešej zóne v centre mesta.🎪 Počas tohto roka sa nám okrem spomenutých aktivít podarila ešte jedna veľká vec. Na základe žiadosti, za ktorou stojí náš projekt v rámci občianskeho združenia lifestarter a v spolupráci s Mestom Trnava, sme sa stali prvým učiacim sa mestom na Slovensku patriacim do medzinárodnej siete UNESCO. 🎉 Tento významný moment sme sa rozhodli osláviť už budúci utorok (22. 11.) v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika. Na oslavnom galavečeri s názvom „Učenie spája“ príde k odovzdaniu titulu učiaceho sa mesta a stretne sa na ňom množstvo aktérov a aktérok z oblasti vzdelávania a dôležitých ľudí pracujúcich v rôznych vzdelávacích organizáciách či štátnych inštitúciách. 🤝Vám ponúkame možnosť byť s nami počas večera na našich sociálnych sieťach, kde budeme postupne pridávať všetky aktivity a prezradíme aj niečo viac o našom projekte. 🧠💬 Ďakujeme za vašu podporu.💙💛