Učiaca sa Trnava získala Cenu AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých

Vzdelávací projekt, Prínos pre vzdelávanie dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých a Samospráva – v týchto štyroch kategóriách boli udeľované ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) počas slávnostného podujatia spojeného s otvorením Týždňa celoživotného učenia v pondelok 17. októbra v priestoroch bratislavského V-Klubu.

V kategórii Popularizácia vzdelávania dospelých sa odborná porota rozhodla oceniť iniciatívu občianskeho združenia Lifestarter – projekt Učiaca sa Trnava.
Cenu z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slavomíra Partilu a prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára prevzal výkonný manažér OZ Lifestarter Michal Koricina. „Ocenenie vnímam ako uznanie za našu doterajšiu snahu, ktorá vyvrcholila aj zapojením sa nášho mesta do Medzinárodnej siete uciacich sa miest UNESCO. Je to však aj zodpovednosť pokračovať v začatej práci, aby sa benefity učiaceho sa mesta dostali k čoraz viac ľuďom,“ povedal bezprostredne po ocenení.

V ďalších kategóriach uspeli organizácie Komenského inštitút, Mesto Trenčín a cenu za prínos pre vzdelávanie dospelých dostala doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Ceny AIVD v oblasti vzdelávania dospelých predstavujú v slovenských podmienkach jedno z významných ocenení inšpiratívnych aktivít a ľudí pôsobiacich v tejto sfére. Podujatie sa uskutočnilo počas Týždňa celoživotného učenia, ktorého súčasťou je aj Učiaca sa Trnava a to hneď viacerými vzdelávacími aktivitami.

Čo sa bude diať v Trnave počas Týždňa celoživotného učenia?

Týždeň celoživotného učenia je podujatie, ktoré vzniklo pod záštitou Akadémie vzdelávania v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD). Ide o propagáciu celoživotného učenia v občianskej spoločnosti, posilňovanie povedomia o nevyhnutnosti celoživotného vzdelávania pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. 

“Vzdelávanie je potrebnou súčasťou našej spoločnosti a je v súčasnosti potrebné, aby bolo dostupné pre každého, preto sme sa rozhodli na Slovensku pomôcť zorganizovať Týždeň celoživotného učenia” konštatuje Asociácia inštitúcii vzdelávania dospelých v SR. 

V Trnave viaero podujatí v rámci tejto iniciatívy zastrešil projekt Učiaca sa Trnava. 

Na pondelok, ktorý je aj Dňom bielej palice, pripravila Knižnica Juraja Fándlyho stretnutie s nevidiacim knihovníkom Júliusom Bartekom. 

Utorok sa bude niesť v znamení vzdelávania učiteľov – občianske združenie Lifestarter pokračuje v sérii EDUpoint workshopom s PaedDr. Monikou Šulovskou, PhD. o žiakoch s vývinovými poruchami učenia.  

V stredu 19.10.  bude prebiehať Psychologický večer na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity s témou Efektívna komunikácia v manželstve, lektorom bude psychológ Mgr. Mário Schwarz, PhD.  Keďže na tento deň pripadá aj Európsky deň pre zdravé prsia, okrem informačnej kampane na Trojičnom námestí môže verejnosť navštíviť prednášku na pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

Taktiež v stredu sa vo Flek klube, klube neformálnej psychologickej pomoci, uskutoční Ukrajinský večer spojený s diskusiou o kultúrnych rozdieloch a psychologickej podpore v neľahkých životných situáciách. 

Všetky detaily podujatí je možné nájsť na webovej stránke: https://www.uciacasatrnava.sk/tcu-2022/

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia a vytvárania učiaceho sa mesta, ktorý okrem iného reaguje aj na znepokojujúci fakt, že na Slovensku sa podľa Eurostatu po ukončení štúdia vzdeláva len 4,8% populácie. Cieľom projektu je vytvárať regionálnu víziu rozvoja vzdelávania, prepájať vzdelávacie organizácie a organizovať podujatia zamerané na popularizáciu učenia sa v každom veku. OZ Lifestarter, ktoré projekt v spolupráci s Mestom Trnava zastrešuje, stojí aj za členstvom Trnavy v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO. 

mk, mk