Pozývame vás na konferenciu

Tím projektu Učiaca sa Trnava, občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ďalšími partnermi pripravuje konferenciu, ktorá má pomôcť prepojiť jednotlivé vzdelávacie organizácie v Trnave a vytvoriť priestor na dlhodobú spoluprácu. Konferencia „RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE“ sa uskutoční v stredu 11. mája 2022 v čase 13:00 – 17:00 v priestoroch sály Mariannum v Trnave.

CIEĽ KONFERENCIE

🔵 Konferencia RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE je výstupom výskumu, v rámci ktorého sme za ostatné mesiace zmapovali viac ako 80 edukačných aktérov pôsobiacich v Trnave.  Pýtali sme sa na ich ciele, budúce plány, či predstavy o tom, ako možno posilniť synergiu rôznych, často nezosúladených aktivít a iniciatív. Na konferencii odprezentujeme interaktívnu online mapu, ktorá pomôže prepájať jednotlivých aktérov v ich preferovaných tematických oblastiach záujmu.

🔵 Cieľom je umožniť motivovaným ľuďom a inštitúciám aktívnym vo výchove a vzdelávaní začať v spoločnom dialógu taký proces koordinácie činností, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene, teda ku kolektívnemu dopadu v riešení jasne definovaných problémov a výziev. Po prezentácii výsledkov výskumu, budú mať účastníci možnosť diskutovať v efektívne rozčlenených skupinách o možnostiach vzájomnej spolupráce, vytváraní spoločných projektov a prispôsobovaní vlastných aktivít tak, aby naozaj dosiahli želanú zmenu. Zámerom tiež je, aby sa skupiny stretávali aj po skončení konferencie a pravidelne zosúlaďovali svoje aktivity v prospech celého mesta.

PROGRAM KONFERENCIE 

⏺ 12:30 registrácia účastníkov
⏺ 13:00 otvorenie konferencie
⏺ 13:20 predstavenie priebehu výskumu a výsledkov + otázky (Slido)
⏺ 14:00 diskusia a tvorba výstupov v skupinách
⏺ 15:30 prezentácia práce v skupinách
⏺ 16:00 predstavenie ďalších aktivít Učiacej sa Trnavy
⏺ 16:20 networking + občerstvenie
⏺ 17:00 záver konferencie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

Podľa miery aktívneho zapojenia účastníkov rozlišujeme:
AKTÍVNI ÚČASTNÍCI – predstavitelia organizácií, ktoré boli zapojené do nášho výskumu a bol s nimi realizovaný výskumný rozhovor,
POZOROVATELIA – záujemci z radov verejnosti, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie v Trnave (a chceli by participovať v budúcnosti),
ŠTUDENTI – so záujmom o výchovu a vzdelávanie, sociálne zmeny či lokálne politiky,
ZÁSTUPCOVIA NADÁCIÍ – ktorí chcú vidieť (alebo sa aj podieľať) na realizácii kolektívneho dopadu v Trnave.

Konferencia je zadarmo, no je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom nasledujúceho formuláru:

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Vzdelávacie organizácie z Trnavy, pridajte sa!

V týchto dňoch sa na webovej stránke Učiacej sa Trnavy spúšťa sekcia pre zoznam vzdelávacích organizácií z Trnavy a okolia, do ktorej je možné sa pridať jednoduchou registráciou.

Cieľom projektu Učiaca sa Trnava je okrem iného propagácia organizácií z Trnavského okresu, ktoré pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania aj kultúry. Za týmto účelom vytvárame zoznam organizácií, ktoré pôsobia vo sfére vzdelávania a informácie o nich uverejňujeme na stránke v časti Organizácie.

Čo prinesie takýto zoznam?

Cieľom je vytvoriť prehľadný a dostupný zoznam organizácií, ktoré predstavujú dôležitých aktérov vo výchove a vzdelávaní v Trnave. Chceme tiež ponúknuť množstvo informácií na jednom mieste, aby každý Trnavčan mal príležitosť objaviť organizáciu, ktorá mu pomôže v rozvoji a ďalšom vzdelávaní. Pridanou hodnotou je filter, ktorý umožní záujemcom vyhľadať organizáciu podľa jej zaradenia či cieľových skupín. Aj týmto zoznamom chceme prispieť k vytváraniu prostredia, ktoré podporuje učenie sa počas celého života.

Prečo by som mal svoju organizáciu zaregistrovať?

Registrácia do zoznamu vzdelávacích organizácií má viacero výhod. V prvom rade, získate zadarmo priestor na odprezentovanie vašich aktivít a ponuky pre účastníkov. Organizácie zo zoznamu budeme postupne prezentovať a zdieľať na sociálnych sieťach, a tak sa informácie o vás dostanú k širšiemu publiku. V neposlednom rade vás budeme pravidelne informovať o dianí v projekte Učiaca sa Trnava a radi vám ponúkneme aktívne zapojenie do ďalších podujatí, ktoré pripravujeme.

Ako na registráciu organizácie

Registrácia organizácie je celkom jednoduchá.

  1. V časti Organizácie kliknete na tlačidlo „Pridať vašu organizáciu“ (v spodnej časti)
  2. Vyplníte formulár, pridáte logo a fotky a kliknete na tlačidlo „Pridať organizáciu
  3. Počkáte 1-2 dni na schválenie našim administrátorom a hneď potom sa už vaša organizácia zobrazí na stránke.

Celý proces vyplnenia formulára trvá približne 15 minút. Pozývame vás do toho už dnes a tešíme sa, že spolu s nami budete premieňať Trnavu na učiace sa mesto. V prípade otázok alebo problémov sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu networking@uciacasatrnava.sk